regala dermoestètica

Regala dermoestètica
Fototeràpia capil·lar

Què és la fototeràpia capil·lar?
És el primer tractament  professional anticaiguda que combina la tecnologia làser més avançada juntament amb un concentrat cosmètic de nanoesferes especialment formulat per aturar la caiguda del cabell i afavorir la regeneració capil·lar.

Quins són els beneficis del tractament?
• Atura la caiguda en un 87% dels casos
• Augmenta la densitat del cabell i n’augmenta el volum
• Augmenta el reg sanguini capil·lar en un 55% després del primer tractament
• Tractament no invasiu
• Sense efectes secundaris
• Mètode dermatològicament provat
• Resultats en 10-14 setmanes

Quina tecnologia s’utilitza?
Pel tractament s’utilitza un làser de baixa potència sense efectes secundaris ni riscos de cap tipus.
Aquest làser millora la qualitat de les cèl·lules capil·lars, facilitant l’absorció dels nodrients i augmentant la densitat cel·lular de la zona.
Mitjançant multitud de punts LED s’estimula el teixit capil·lar afavorint-ne el rejoveniment.
Els estudis científics demostren que la fototeràpia làser augmenta la circulació de la sang del teixit capil·lar, fent que els fol·licles esdevinguin més sans i forts.
El tractament actua des de l’arrel del cabell fins a les puntes ja que les cèl·lules es desenvolupen i reparen a través de la llum.
Gràcies a la fotobioestimulació el cabell es torna més fort, resistent i augmenta visiblement.

Què aporta el cosmètic que complementa el tractament?
El concentrat cosmètic SAF100PRO™ amb nanoesferes, està enriquit amb altes concentracions de queratina i vitamina B. Es tracta d’un producte a base de proteïnes encapsulades que afavoreix una penetració i restauració del cabell més profunda i eficaç.
Aquest concentrat cosmètic anticaiguda ha estat concebut per millorar el rendiment del tractament làser i és un complement indispensable per combatre la caiguda del cabell des de l’arrel.
La seva funció regeneradora estimula la formació de noves tiges capil·lars, aportant els nodrients essencials al fol·licle del cabell i protegint-lo, a més, de les agressions externes.

ellipseUltratonemesoesteticmassada

Castellano / Nota legal
© 2010-2015 by F2G & SiteBOOM