regala dermoestètica

Regala dermoestètica
Què és el tractament de drenatge limfàtic?

És un tractament que regula el sistema limfàtic corporal.
• Regulació de l’equilibri de líquids en l’organisme.
• Ajuda en el procés d’eliminació metabòlica.
• Afavoreix la resposta immunològica.

Com funciona el tractament?
Mitjançant un massatge estudiat, el tractament desbloqueja el sistema limfàtic general i afavoreix l’eliminació de líquids i les pujades i baixades de colum sense causa aparent.

Resultats
Amb el drenatge limfàtic s’aconsegueixen dos objectius importants: assegurar a les cèl•lules un flux continu de substàncies nutritives i impedir que proliferin les infeccions, mitjançant la producció de limfòcits i la depuració de la limfa en els ganglis limfàtics.

Beneficis

• És un tractament evolutiu, no agressiu.
• Està indicat per a persones amb limfoedemes, flevoedemes, lipedemes, edemes postoperatoris i trastorns d’origen reumàtic.
• Restaura el contorn del cos.
• Incrementa la quantitat d’oxigen i sang als teixits.
• Mobilitza les substàncies orgàniques (aigua, sals, etc.).
• Redueix volum i pes.
• Optimitza les funcions del sistema immunològic (destrucció de gèrmens, fabricació de limfòcits).
• Augment de la sensació de benestar.
• Incrementa la circulació de l’energia corporal.

ellipseUltratonemesoesteticmassada

Castellano / Nota legal
© 2010-2015 by F2G & SiteBOOM