regala dermoestètica

Regala dermoestètica
Diagnosi dèrmica facial

Què és la diagnosi dèrmica facial?
Es tracta d’una analítica professional de la pell realitzada a partir de tecnologia mèdica d’última generació, a partir del qual, s’analitzen de forma automàtica la dermis i l’epidermis, des de la superfície fins a les capes més profundes. La tecnologia utilitza una lent especial de triple tractament d’imatge que permet un diagnòstic precís dels paràmetres principals que afecten la pell.

Quins avantatges ofereix?
• L’analítica determina acuradament el tipus de pell, analitzant les diverses zones de la cara (barbeta, pòmuls, front, etc.).
• Permet realitzar medicions específiques dels factors de la pell més rellevants a tractar.
• Permet comparar imatges de detalls concrets, facilitar-ne un seguiment personalitzat.

Quins principis analitza?
Mitjançant el diagnòstic facial s’analitzen amb precisió les característiques principals de la pell a fi de poder-hi actuar de manera eficaç:

• HIDRATACIÓ
La reserva d’aigua que té la dermis i l’epidermis es perd fàcilment amb les agressions externes. Una pell hidratada conserva millor el seu estat de salut i bellesa.

• UNIFORMITAT
Una pell suau no presenta imperfeccions (grans, cèl·lules mortes, porus dilatats) mantenint un to saludable en totes les zones de la cara. 

• PORUS
A la pell hi ha glàndules sebàcies que la mantenen hidratada de manera natural.
Aquestes glàndues tenen sortida a l’exterior mitjançant els porus, el grau de dilatació dels quals reflecteix l’estat real de la pell.

• TAQUES
La nostra pell, fruit de l’edat, l’exposició solar, els medicaments o els cosmètics, pateix canvis de pigmentació que provoquen problemes estètics.

• ARRUGUES
Apareixen com a resultat dels processos d’envelliment, les expressions facials habituals, el deteriorament provocat pel sol, fumar, etc. Prevenir l’envelliment prematur de la pell és essencial per a una bona salut dèrmica.

• ELASTICITAT
És la capacitat de la pell per canviar de forma i retornar a la normalitat, i està determinada per diversos factors, com la qualitat de líquids corporals (hidratació) i l’edat.

• GREIX
Les glàndules sebàcies condicionen la quantitat de greix de la nostra dermis i determinen el tipus de pell, en funció del qual es poden determinar amb més precisió els tractaments específics que més li convenen per mantenir-la saludable.

ellipseUltratonemesoesteticmassada

Castellano / Nota legal
© 2010-2015 by F2G & SiteBOOM