regala dermoestètica

Regala dermoestètica
Què és Cellulishock?

Un tractament revolucionari que combat la cel.lulitis de forma personalitzada i dinàmica.

• És dinàmic. S’adapta tant al tipus de cel.lulitis (compacta, flàccida, edematosa) com al seu grau d’evolució.

• És personalitzat. Després d’un diagnòstic previ, l’esteticista realitza un còctel “a mida” amb els principis actius adaptats a les necessitats de cada client.

• Es complet. El tractament combina múltiples tècniques com la quimioexfoliació, l’exfoliació mecànica, massatges drenants, reductors i reafirmants, o mascaretes corporals.

• És multinivell. Actua directament en tres fronts per tancar el proces de formació de la cel.lulitis i prevenir la seva reaparició.

- Micro-circulació Estimula la micro-circulació i la permeabilitat capil.lar per millorar l’oxigenació i nutrició dels teixits.

- Teixit adipós Redueix el nombre i tamany dels noduls grassos per disminuir el volum de l’àrea tractada.

- Teixit connectiu. Incrementa la síntesis de l’elastina i col.lágen per atorgar fermesa i elasticitat a la pell.

ellipseUltratonemesoesteticmassada

Castellano / Nota legal
© 2010-2015 by F2G & SiteBOOM