tecnologia mèdica

  • A nuo utilitzem tecnologia mèdica dermatològicament provada i avalada per nombrosos dermatòlegs i especialistes.
  • El sistema LPI (Llum Pulsada Intensa) combina els exclusius sistemes Dual Mode Filtering i Square Pulse Technology, i exerceix un impuls de llum més focalitzat que altres tractaments de làser. La llum incideix directament sobre la zona a tractar, fet que fa que el sistema sigui molt més efectiu.
  • La tecnologia Ellipse, utilitzada en prestigioses clíniques i centres sanitaris d’arreu del món, està subjecta a rigorosos exàmens clínics i a la legislació aprovada per Medical Device Directive, requisits necessaris per a la seva distribució al mercat comunitari.
  • La tecnologia funciona a partir de la fototermòlisi selectiva, que consisteix en escalfar i destruir un objectiu específic sense perjudicar els teixits circumdants. Per assolir la fototermòlisi selectiva s’han de controlar amb una gran precisió tres paràmetres:
   - La longitud d’ona, que ha de ser l’adequada perquè l’energia lumínica sigui absorbida pel cromòfor escollit.
   - La duració del pols de llum, que ha ser molt concreta per tal que l’objectiu sigui destruït amb la mínima conducció d’energia als teixits circumdants.
   - El nivell d’energia, que ha de ser precís per tal de crear l’escalfor suficient per destruir l’objectiu durant la durada exacta del pols aplicat.

  LPI Laser

  ellipseUltratonemesoesteticmassada

  Castellano / Nota legal
  © 2010-2015 by F2G & SiteBOOM