regala dermoestètica

Nuo

1. És definitiu el tractament de fotodepilació?
Es tracta d’una tècnica de depilació permanent. Amb una quantitat d’entre 6-8 sessions, aproximadament, s’arriba a eliminar progressivament fins al 85% del pèl.
Un cop finalitzat el tractament es recomana fer una sessió de manteniment cada 12-18 mesos per garantir uns resultats òptims.

2. Es pot tractar tot tipus de pèl?
El color del pèl determina la presència o absència de melanina i el tipus de melanina que conté. Els millors resultats de fotodepilació s’aconsegueixen quan el pèl és fosc i la pell és clara, ja que com més fosc és el pèl més alta és la seva concentració de melanina i millor és la conversió de la llum en calor.
En el cas de pèl ros o de pèl roig l’eliminació és més lenta i requereix de múltiples tractaments, a causa de la baixa concentració de melanina del pèl.
El pèl gris (o blanc) no té melanina i per tant no pot ser tractat d’una manera eficient.

3. Entre sessions, quin mètode depilatori cal utilitzar?
Durant el tractament cal utilitzar sistemes que només tallin el pèl (gillette), per tal de no eliminar l’element conductor que ens ajudarà a deixar l’arrel inactiva.
No es poden utilitzar mètodes que arranquin el pèl (pinces, cera) ni cremes depilatòries.

4. En què es diferencia la fotodepilació de la depilació làser?
Es tracta de dues tècniques de depilació diferents. La LPI és menys agressiva per a la pell, ja que la llum no es desplaça en una mateixa direcció, sinó que són múltiples llums amb múltiples direccions. La seva amplitud d’ona també permet captar una gamma més extensa de fototipus de pell que d’altres sistemes de depilació làser.
És important tenir en compte que entre la 1a i la 3a setmana després del tractament, el pèl semblarà que creix de nou, però l’epidermis extraurà aquest pèl amb la seva pròpia regeneració i caurà després d’aquest període.

5. Es pot aplicar la fotodepilació amb LPI en tot tipus de pells?
La Llum Pulsada Intensa està recomanada per a tots els fototipus de pells, des de les pells més clares a les més fosques. Cal tenir en compte que per als pacients amb una pell fosca o bronzejada, el tractament pot ser una mica més dolorós a causa d’una concentració més alta de la melanina a la pell.

6. Es pot aplicar LPI durant l’embaràs?
És preferible esperar 2 mesos després del naixement de la criatura, quan el sistema hormonal hagi recuperat totalment la normalitat. Si l’embaràs es produeix durant el procés de fotodepilació és aconsellable interrompre el tractament.

7. Amb quina freqüència es realitzen les sessions?
El creixement del pèl és cíclic, ja que el fol·licle pilós passa per fases de descans. Únicament els fol·licles que estan en fase de creixement contenen pèl en el seu interior i són susceptibles de ser eliminats en una sessió de fotodepilació. Els fol·licles que estan en fase de descans necessiten entrar a la fase de creixement per poder ser eliminats, per aquesta raó s’espaien les sessions en períodes de 2 mesos fins que tots els fol·licles passin per la fase de creixement (6-8 sessions en total).

8. Quantes sessions necessitaré per fer desaparèixer els pèls d’una zona?
És difícil preveure amb exactitud aquesta dada, ja que depèn de diferents factors:
- del tipus de pell i de pigmentació;
- del gruix del pèl, del cicle de creixement del pèl, del color i la profunditat dels fol·licles pilosos;
- dels tractaments previs, de la cura en el pretractament i en el postractament.
Malgrat tot es pot afirmar que, generalment, la mitjana de sessions necessàries és de 6-8 sessions.

9. Com funciona el procés de fotodepilació?
- Primer s’omple un qüestionari personal amb la conformitat del tractament i un qüestionari de salut per garantir el bon funcionament del procés.
- En segon lloc es fa una anàlisi i valoració de la tipologia de pell, del pèl i la pigmentació.
- Es procedeix al rasurat de la zona a tractar.
- S’aplica el gel conductor de llum.
- S’inicia la sessió de fotodepilació.
- S’hidrata i s’estimula la zona tractada.

10. Per què s’utilitza gel en el tractament?
Per assegurar una transmissió òptima de la llum des de l’aplicador a la pell.

11. És econòmic un tractament de fotodepilació?
A la llarga, la fotodepilació és molt econòmica, ja que una vegada acabat el tractament et pots oblidar de la depilació durant anys. Només cal fer una sessió de recordatori o manteniment cada 12-18 mesos.

12. Per què té tant d’èxit la fotodepilació?
L’eliminació assistida amb llum està revolucionant la indústria de l’eliminació del pèl, ja que ofereix millors resultats a llarg termini, un menor nombre d’efectes secundaris i la possibilitat de tractar zones més grans dins d’un curt termini de temps.

13. Quant temps dura una sessió?
Depèn totalment de la zona i la quantitat de pèl. Un tractament facial té una durada aproximadament d’uns 10 minuts, mentre que altres zones més grans, com les cames o l’esquena, poden durar uns 60 minuts.

14. És dolorós el tractament?
Tot i que el dolor és un valor subjectiu, la fotodepilació es descriu com un tractament no dolorós o de dolor moderat. La sensació és comparable a la d’una goma que colpeja contra la pell. Les zones amb grans quantitats de pèl poden tenir unes molèsties més grans quan es tracten, així com els pacients amb una pell fosca o bronzejada, que poden tenir més sensació de dolor a causa d’una concentració més alta de melanina a la pell.

15. Implants, tatuatges i maquillatge permanent
Els implants de silicona no queden afectats pels tractaments LPI, mentre que els implants metàl·lics sí. De tota manera comenti el seu cas a l’especialista que l’estigui tractant, per tal que ho pugui valorar de manera específica.
El maquillatge permanent (especialment quan és de colors foscos), així com els tatuatges, absorbeix l’energia lumínica, de manera que es recomana no tractar aquestes zones.

16. Té efectes secundaris?
Rarament es produeixen efectes secundaris. Normalment pot aparèixer algun enrogiment lleuger o inflamació local a la zona tractada, que desapareix ràpidament.

17. Pretractament abans de la fotodepilació
1. No depileu la zona a tractar amb res que arranqui el pèl d’arrel (cera, pinces, etc.) durant uns 30 dies previs a la sessió.
2. No apliqueu cremes depilatòries ni decolorants durant els 30 dies previs al tractament, ja que poden deixar la pell més sensible de l’habitual.
3. No us exposeu al sol ni als rajos UVA durant els 30 dies previs a la fotodepilació (bancs solars, solàriums, autobronzejadors, etc.).
4. Faciliteu informació al centre en cas de prendre algun tipus de medicament que pugui influir en el tractament (per exemple medicació d’esteroides tòpica/sistemàtica o medicació no esferoïdal antiinflamatòria, anticoagulants, fotosensibles).

18. Posttractament després de la fotodepilació
1. No exposeu la zona tractada al sol ni als rajos UVA durant unes setmanes després del tractament, per tal d’evitar l’aparició de taques a la pell a causa de la hipo-hiper pigmentació.
2. Cal tenir en compte que un cop acabat el tractament pot aparèixer un suau eritema (vermellor) que desapareixerà en un parell de dies. També pot aparèixer un edema mig (una petita inflamació fol·licular).
3. A partir de la primera sessió del tractament és imprescindible protegir la zona tractada amb crema de protecció solar de SPF 30 (en el cas d’exposició solar) o protecció solar extrema en el cas d’una sessió de fotodepilació facial.

19. Contraindicacions dels tractaments amb LPI
1. No es recomana l’aplicació de tractaments amb LPI en persones amb qualsevol mal o condició genètica que causi fotosensibilitat a la llum.
2. Tampoc no es recomana en persones que estiguin seguint un tractament amb anticoagulants o qualsevol medicació que causi fotosensibilitat a la llum.
3. Persones amb diabetis, ja que pot afectar el procés de regeneració de la pell.
4. Persones amb hemofília o altres malalties coagulants.
5. Persones amb tendència a produir queloides o cicatrius hipertròfiques.
6. Persones bronzejades o amb febre.
7. Persones que hagin rebut injeccions de doxorubicina, ja que hi pot haver alguna àrea més fosca que absorbiria l’energia de la llum.
8. Persones embarassades o que portin un marcapassos.

ellipseUltratonemesoesteticmassada

Castellano / Nota legal
© 2010-2015 by F2G & SiteBOOM